watergroep
wandelsport
sas
vanmarcke
paardevissers
poperinge
hommelbier
mp
ngi
nieuwpoort
okra
kbc
koksijde
kw
iwva
ieper
focus
dekeyzer
destrooper
diksmuide
diksmuidseboterkoek
farys
CM_button_trans
defensie
coachpartners
cronolive
decuyper
bariseau
bnaie
cdsca
Banner_bovenaan-foto-5
Banner_bovenaan-foto-1
Banner_bovenaan-foto-21
Banner_bovenaan-foto-2
Banner_bovenaan-foto-4
Banner_bovenaan-foto-3

Vierdaagse van de IJzer

De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de Belgische Defensie in samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Diksmuide, Poperinge en Ieper.
Deze jaarlijkse 'militaire oefening' in de Westhoek staat open voor burgers en militairen uit binnen- en buitenland.

Doelstellingen

Band


de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve inspanning

Herdenken


de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog , herdenken op een respectvolle manier

Westhoek


de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en toeristische waarde van de Westhoek

Organisatie


De organisatie van de vierdaagse wandeltocht is in handen van het Bataljon Artillerie.
Dit bataljon, deels gekazerneerd aan de Belgische Noordzeekust, wordt voor de uitvoering van deze opdracht bijgestaan door het Competentiecentrum Steunmaterieel en -producten uit Ieper, het 14 Bataljon Med, de Militaire Politie en het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen.


De organisatie verloopt in nauwe samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, DiksmuidePoperinge en Ieper.

Het Uitvoerend Comité van de Vierdaagse van de IJzer biedt de wandelaars elk jaar, tijdens de eerste volle week volgend op 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart is een officiële feestdag in België), vier dagen wandelplezier.

Het secretariaat bepaalt en tekent voor elke dag een omloop van 8, 16, 24 en 32 km uit volgens een vast patroon (afwijkingen zijn steeds mogelijk):


  • de openingsplechtigheid, en de aankomst van de eerste wandeldag vinden steeds plaats in Koksijde-Oostduinkerke, de gemeente waar de oorsprong van de Vierdaagse ligt.
  • er zal ernaar gestreefd worden dat de omloop van de eerste wandeldag over het grondgebied van Nieuwpoort, de laatste stad op het Westelijk Front van de Eerste Wereldoorlog, loopt. Uitzonderingen zijn mogelijk.
  • de aankomst van de laatste wandeldag, de slotplechtigheid + defilé van alle deelnemers en de start van één der vier dagen (in principe van de vierde dag) vinden steeds plaats in stad Ieper, uitgegroeid tot begrip en symbool van W.O. I
  • de andere aankomstplaatsen liggen in de frontsteden Diksmuide en Poperinge

Steden en gemeenten


De deelname, volgens historisch gegroeide regels, van de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper is een vaste waarde.

Zij zijn vertegenwoordigd in het Organiserend Comité en de Vierdaagse van de IJzer doet hun grondgebied elk jaar aan.

Hun logo's zijn opgenomen in het logo van de Vierdaagse.


Het spreekt voor zich dat de contacten en de samenwerking met de andere steden en gemeenten die de Vierdaagse dit jaar aandoet ook uitstekend zijn.

Bussen


Voor de deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer die kozen voor een formule met transport, wordt vervoer met bussen ingelegd vanaf het door u gekozen opstappunt  naar de startplaats van elke wandeldag.


's Avonds brengen die bussen de wandelaars terug naar het opstappunt.


Let op: op de bussen worden enkel deelnemers toegelaten met een geldig opstapbewijs!


GEEN OPSTAPBEWIJS = GEEN VERVOER !


Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk!


Wandelaars die zich pas op de wandeldag zelf inschrijven, kunnen enkel een transportbewijs en wandelkaart verkrijgen in de startzone. Die mensen moeten zich dus met eigen vervoer naar de stad of gemeente van de startplaats begeven.


De vertrekuren kunnen ook geraadpleegd worden op onze website.
Deze uren worden ook medegedeeld via infoborden en infokrantjes aan de start/aankomst.

Veiligheid


De organisatie van de Vierdaagse van de IJzer besteedt bij de voorbereiding en tijdens deze mars van Defensie enorm veel aandacht aan het aspect 'veiligheid' van de wandelaars.

De omlopen worden in detail verkend, bestudeerd en besproken met agenten van de lokale politiekorpsen van de deelnemende steden en gemeenten en met leden van het detachement Echo van de Groep Militaire Politie, gelegerd in het kwartier 'Kamp van Lombardsijde' in Nieuwpoort.

Tijdens de Vierdaagse werken al deze mensen samen om de veiligheid, langs de omlopen, op de kruispunten en bij andere gevaarlijke verkeerssituaties, te garanderen.

Verzekering


Alle deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer zijn verzekerd. Voor burgers en buitenlandse militairen wordt een verzekeringspolis afgesloten via Wandelsport Vlaanderen bij Arena NV.

 

De Belgische militairen zijn in opdracht en bijgevolg verzekerd van ambtswege.

Welke ongevallen zijn gedekt door de verzekering?

Onder ongeval wordt verstaan: een lichamelijk letsel of een materiële breuk opgelopen TIJDENS de Vierdaagse EN als gevolg van de deelname aan de Vierdaagse!

Wat te doen in geval van ongeval?

Dringende gevallen noodnummer 112 of;

Neem zo snel mogelijk (= dezelfde dag nog!) contact op met:

  • ofwel een dokter van de organisatie op de omloop
  • ofwel met het secretariaat aan start of aankomst
  • ofwel de verantwoordelijke van uw logementskamp

Laat die persoon een aangifteformulier invullen.
Laat eventueel een verklaring van een getuige toevoegen.

Het secretariaat van de Vierdaagse zal het dossier versturen naar Wandelsport Vlaanderen voor verdere uitbating.

Randanimatie


De organisatie tekent steeds weer omlopen uit die stuk voor stuk de moeite waard zijn.
Telkens ontdekt de deelnemer nieuwe pittoreske plekjes in de Westhoek.

Toch wordt elk jaar opnieuw een inspanning geleverd om ook voor leuke animatie te zorgen op verschillende plaatsen langs de omlopen.

Eén deel van de events komen dagelijks opnieuw aan bod, de overige events zijn specifiek gebonden aan één welbepaalde wandeldag.

Voor de zoektocht "Wandel en Kijk" neem je een gratis deelnameformulier bij de infostand aan de start en beantwoord je vragen over het landschap en de bezienswaardigheden langs de omloop.

De prijzenpot zit boordevol met arrangementen in de Westhoek, waardebonnen en veel meer van dat fraais.


Sampling


Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Vlaamse wetgeving van kracht waarbij elke organisator van een evenement verplicht wordt om minimum 90% van de verdeelde plastic flessen in te zamelen. Later wordt dit zelf nog verhoogd tot 95%.


Door de spreiding van het evenement in het geval van de Vierdaagse wordt dit organisatorisch een hele klus en als organisatie willen wij graag ook ons steentje bijdragen om de plastic afvalberg te reduceren. Daarom wordt aan elke ingeschreven wandelaar en per editie een hervulbare drinkfles aangeboden.


Deze kan telkens afgehaald worden in de startzone mits het voorleggen van een jeton. Vooraf ingeschreven wandelaars ontvangen de jeton thuis per post of bij het secretariaat in de startzone. De daginschrijvingen ontvangen de jeton aan de inschrijvingstafels. Met deze jeton kan vervolgens de fles afgehaald worden.


Langs het parcours werden dankzij de watermaatschappijen (I.W.V.A., De Watergroep en FARYS) extra mobiele waterverdeelpunten voorzien om regelmatig bij te vullen.


De flesjes limonade en brikjes fruitsap verdwijnen bijgevolg langs de omlopen, maar we proberen via sponsoring en vanuit de organisatie nog een extra te voorzien. De vertrouwde Vondelmolen peperkoek en de heerlijke koekjes van Jules Destrooper zijn alvast van de partij.

Traditiegetrouw krijgen alle deelnemers op de eerste wandeldag echte garnalensoep aangeboden door de Orde van de Paardevisser.

Vierdaagse van de IJzer

Vierdaagse van de IJzer vzw
Kwartier "Kamp van Lombardsijde"
Matrozenlaan 16
8620 Nieuwpoort
Tel: 02/4423813 - 02/4423815 

Ma-Vr: 07.30-12.00 * 13.00-15.00

IBAN: BE02 7350 4225 8440
BIC: KREDBEBB
BTW: BE0649.923.655

© Vierdaagse van de IJzer. All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. - Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de ces cookies. - This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren - Accepter - Accept